Afdelingen

Alle afdelingen in en zelfs buiten het bedrijf hebben een rol in het optimaal inrichten voor Slim Maatwerk. Iedere afdeling heeft belang bij het ontwerp van de juiste product bouwblokken, de platformen en de supplychain inrichting.

Omdat deze ook weer gerelateerd zijn aan de organisatorische processen is het eenvoudig in te zien dat alle afdelingen belangen hebben.

Goede afstemming van al die belangen vormt een optimale keten.

De primaire afdelingen die betrokken zijn bij een goede opbouw:

Klik op de desbetreffende afdeling in de figuur of in bovenstaande tekst voor meer toelichting.