Finance

bepaalt de performance van een bouwblok. Daarmee wordt beter te monitoren en voorspellen wat innovaties opleveren voor het bedrijf. De return on investment van R&D en engineering wordt beter zichtbaar. Daarmee kan beter gestuurd worden welke innovaties het bedrijf het meeste opleveren.

Voor finance is het belangrijk aan te sluiten bij: