Configure to Order (CTO)

Configure to order (CTO) is een bedrijfsinrichting die aangeeft dat het order proces (van klantvraag tot klant levering) gebeurt zonder tussenkomst van engineering gebeurt. Het gaat over bouwblokken identificeren en die samen bouwen (configureren) voor de klant. In een zuiver CTO proces vindt dus geen engineering plaats binnen de order. In de praktijk (bijv. bij machinebouw) zal dit deels wel gebeuren. Dit proces is een belangrijk onderdeel van smart customization.

Primair gaat CTO over het order proces. Om dit echter goed in te richten is de rol van engineering essentieel. Zij dienen het product dusdanig te ontwerpen dat het goed aansluit bij de diversiteit in klant en markt behoeften. Tegelijkertijd moeten de bouwblokken van het product goed aansluiten bij de productie en supply keten.

Het grote verschil met engineer to order (ETO) is dat na de verkoop er (veel) engineering nodig is om aan de klantwens te voldoen. Een deel van een product opnieuw engineeren heeft echter grote consequenties voor de supplychain, productie en voor de correctheid van offertes aan de klant.

In de praktijk komt vaak een slimme mengvorm van CTO en ETO voor. Het is echter belangrijk dit bewust te ontwerpen en de voordelen te bundelen van configure to order vs engineer to order.

Belangrijke elementen binnen CTO zijn:

  • werken met bouwblokken (modules en modulair werken)
  • die op klantwens te configureren zijn tot een klantspecifieke oplossing
  • via een gestandaardiseerd proces in de organisatie

Bouwblokken omvatten daarbij hardware, software, electronica maar ook operationele bouwblokken als productiesystemen en middelen. De bouwblokken zijn meestal gedefinieerd binnen en tussen product platformen.

Het proces van configure to order is bewezen de beste manier voor bedrijven van vrijwel alle groottes en industrieën. De activiteiten in een bedrijfsketen zijn afgestemd op de verkoop. Daardoor kunnen zij niet alleen meer diversiteit verkopen, maar ook beter inspelen op de behoeften van de klant. Dankzij een snelle registratie van hun informatie, kunnen andere disciplines hun werk efficiënt kunnen doen. Dit vormt de basis voor een goede automatisering van de werkprocessen.

Engineering ontwerpt de bouwblokken en de architectuur. Engineering bevindt zich in het hart van slimmaatwerk. Er zijn vele interacties met andere disciplines en ook tools om een goede modulariteit van het product te ontwikkelen en te onderhouden.

Lees meer

1 of 8

Marketing onderzoekt de behoefte aan nieuwe bouwblokken en combinaties daarvan in de markt. De bouwblokken hoeven geen één op één match te zijn met de bestaande technische blokken. Marketing speelt een belangrijke rol bij het bepalen van een toekomstbestendige product architectuur.

Lees meer

2 of 8

Finance bepaalt de performance van een blok. Zowel achteraf om het bouwblok te verbeteren als vooraf om een marktfunctie te beprijzen.

Lees meer

3 of 8

Verkoop is een belangrijke gebruiker van SlimMaatwerk. Ze configureert bouwblokken tot een klantproject op maat voor de door een specifieke klant gewenste functie.

Lees meer

4 of 8

Inkoop koopt de materialen voor de bouwblokken. Ze heeft daarmee goed inzicht op de inrichting en sterke en zwakke punten van de supplychain. Dit kan gebruikt worden in het ontwerp van de bouwblokken en de product architecturen en platformen.

Lees meer

5 of 8

Productie produceert bouwblokken en bouwt specifieke klantproducten. Daarmee heeft het belangrijke informatie voor de efficiënte opbouw van bouwblokken en configuraties.

Lees meer

6 of 8

Logistiek transporteert bouwblokken en eindproducten. Het ontmoet daarbij meer schakels in de interne en externe supplychain dan vaak gedacht. Het is de verbindende factor. Dit geeft belangrijke inzichten om de keten zo optimaal mogelijk in te richten.

Lees meer

7 of 8

De markt is in SlimMaatwerk uniek. Van oudsher kijken met name ETO (engineer to order) bedrijven naar individuele klanten. Om die individuele klanten goed te bedienen is het belangrijk om naar de markt als geheel te kijken. Alleen dan kunnen de juiste platformen worden gedefinieerd. Die platform voordelen vertalen zich dan in betere producten voor iedere individuele klantspecificatie.

Lees meer

8 of 8

Voordelen van CTO

Een goed geïmplementeerde CTO strategie in het bedrijf biedt de volgende voordelen:

  • Meer klantdiversiteit
  • Minder engineering inspanning
  • Kortere levertijden
  • Lagere voorraden
  • Lagere inkoop kosten
  • Meer consistente en hogere kwaliteit

LET OP: er staat dus meer klantendiversiteit kunnen bieden. Met name sales schat dit vooraf vaak verkeerd in. Ook doordat configure to order en standaardisatie vaak in één adem genoemd worden.

Standaardisatie speelt een belangrijke rol bij configure to order maar configure to order is geen standaardisatie. Sterker nog, configure to order gaat over slimme diversificatie.

Vragen over uw bedrijfsprocessen deel bij CTO implementatie

CTO en de supply chain

Zoals je bij de voordelen ziet zijn er ook flink aantal voordelen te behalen in de supplychain. Belangrijk is daarbij wel dat de supplychain ook heringericht word volgens de principes van configure to order.

Dit betekent dat voorraden op een ander niveau komen te liggen. En dat er verschillende aansturingen zijn voor het gedeelte voor het klant order ontkoppelpunt en voor het gedeelte daarna.

Hoe implementeer je CTO

Los van het order proces is er een apart ontwikkelproces. het ontwikkel proces heeft focus en op overeenkomsten en verschillen tussen klanten in plaats van ontwikkeling voor een klant. Scope is daarbij de bouwblokken en de totaal architectuur binnen modulair werken

Configure to order draait na implementatie om de individuele klantwens. Echter, bij het veranderproces van een bedrijf naar configure to order draait het niet om de klantwens maar om de marktwens, een cruciaal verschil. Daarnaast is het goed meteen te optimaliseren op basis van de supplychain wensen en mogelijkheden.

Asintik Academy begint cursussen aan te bieden om je te bekwamen in dit onderwerp/