Wat is standaardisatie?

Standaardisering is het proces van vaststellen, toepassing en handhaving van één enkele norm of reeks normen. Deze normen kun je zelf opstellen (voor interne processen) of worden extern opgesteld.

Twee hoofdtypen standaardisatie:

Interne standaardisatie.
Dit type harmoniseert de interne processen. Door de processen te standaardiseren worden ze efficiënter uit te voeren, verlagen de kosten en verbetert de kwaliteit.

Externe standaardisatie
Dit type standaardisatie biedt een gemeenschappelijk referentiepunt voor producenten en consumenten. Het zorgt voor compatibiliteit en interoperabiliteit tussen producten door het vast stellen van normen, specificaties en eisen waaraan producten moeten voldoen. Dit verhoogt de efficiency van overdracht van goederen en diensten tussen verschillende bedrijven.

De externe standaardisatie is meestal moeilijk te beïnvloeden. De standaarden worden vastgesteld door consortia, handelsverenigingen of officiële instanties. De noodzakelijke resources en de tijd die nodig is om deel te nemen aan het normalisatieproces kunnen voor kleine bedrijven onbetaalbaar zijn.

Voor de interne processen zit je natuurlijk veel makkelijker aan het stuur

Vaak voorkomende vormen van interne standaardisatie

Wellicht onbewust wordt vaak al standaardisatie toegepast. Wanneer bijvoorbeeld nieuwe software in een bedrijf wordt ingevoerd, wordt een specifieke procedure of reeks regels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen de software op dezelfde manier gebruikt en data gelijk interpreteert. Andere veel voorkomende vormen van interne standaardisatie zijn:

Het opstellen en volgen van recepten in de catering of voedselproductie

Het documenteren en volgen van workflows

Het toepassen van kwaliteitsmanagementsystemen, zoals ISO 9.

Bij maakbedrijven ken je waarschijnlijk de volgende vormen

Belangrijk hierbij is het doel dat je nastreeft en je bewust te zijn van waar en op welk niveau standaardisatie nuttig is voor dat doel.

Voordelen van standaardisatie

  1. Betere kwaliteit
  2. Grotere efficiëntie
  3. Lagere kosten
  4. Verhoogde productiviteit
  5. Verbeterde veiligheid
  6. Verbeterde communicatie
  7. Meer ruimte voor continue verbetering

Veel van deze voordelen worden voor maakbedrijven bewerkstelligt door modulariteit en configure to order. De impact van configure to order word beschreven door de Asintik Academy in de videoreeks over ‘CTO Bites