Engineering ontwerpt de bouwblokken en de architectuur. Engineering bevindt zich in het hart van slimmaatwerk. Er zijn vele interacties met andere disciplines en ook tools om een goede modulariteit van het product te ontwikkelen en te onderhouden.

Lees meer

1 of 8

Marketing onderzoekt de behoefte aan nieuwe bouwblokken en combinaties daarvan in de markt. De bouwblokken hoeven geen één op één match te zijn met de bestaande technische blokken. Marketing speelt een belangrijke rol bij het bepalen van een toekomstbestendige product architectuur.

Lees meer

2 of 8

Finance bepaalt de performance van een blok. Zowel achteraf om het bouwblok te verbeteren als vooraf om een marktfunctie te beprijzen.

Lees meer

3 of 8

Verkoop is een belangrijke gebruiker van SlimMaatwerk. Ze configureert bouwblokken tot een klantproject op maat voor de door een specifieke klant gewenste functie.

Lees meer

4 of 8

Inkoop koopt de materialen voor de bouwblokken. Ze heeft daarmee goed inzicht op de inrichting en sterke en zwakke punten van de supplychain. Dit kan gebruikt worden in het ontwerp van de bouwblokken en de product architecturen en platformen.

Lees meer

5 of 8

Productie produceert bouwblokken en bouwt specifieke klantproducten. Daarmee heeft het belangrijke informatie voor de efficiënte opbouw van bouwblokken en configuraties.

Lees meer

6 of 8

Logistiek transporteert bouwblokken en eindproducten. Het ontmoet daarbij meer schakels in de interne en externe supplychain dan vaak gedacht. Het is de verbindende factor. Dit geeft belangrijke inzichten om de keten zo optimaal mogelijk in te richten.

Lees meer

7 of 8

De markt is in SlimMaatwerk uniek. Van oudsher kijken met name ETO (engineer to order) bedrijven naar individuele klanten. Om die individuele klanten goed te bedienen is het belangrijk om naar de markt als geheel te kijken. Alleen dan kunnen de juiste platformen worden gedefinieerd. Die platform voordelen vertalen zich dan in betere producten voor iedere individuele klantspecificatie.

Lees meer

8 of 8

CTO

Samenvatting

CTO (in de zin van Configure to order) gaat over een klantgerichte en tegelijkertijd efficiënte inrichting van productie en supplychain.

Het klantgerichte uit zich in de grote diversiteit van klantenwensen die bediend kan worden, tot en met zeer klantspecifieke wensen. De efficiënte inrichting uit zich in korte levertijden, lage voorraden (en met laag risico) en lagere integrale kosten.

Dubbele betekenis CTO Chief Technology Officer of Configure to Order?

CTO is een afkorting die gebruikt wordt voor zowel Chief Technology Officer als voor ‘Configure To Order‘ betekent. Op deze site gaat het primair om de laatste variant.

CTO is een term die aangeeft dat het order proces (van klantvraag tot klantlevering) gebeurt door bouwblokken te identificeren en die samen te bouwen (configureren) voor de klant. In een zuiver configure to order proces vindt dus geen engineering plaats binnen de order. In de praktijk (bijv. bij machinebouw) is vaak een hybride vorm de juiste insteek.

Belangrijke elementen binnen configure to order zijn:

Bouwblokken omvatten daarbij hardware, software, electronica maar ook operationele bouwblokken als productiesystemen en middelen. De bouwblokken zijn meestal gedefinieerd binnen en tussen product platformen.

Los van het order proces is er een apart ontwikkelproces. het ontwikkel proces heeft focus en op overeenkomsten en verschillen tussen klanten in plaats van ontwikkeling voor een klant. Scope is daarbij de bouwblokken en de totaal architectuur

CTO en de supplychain

CTO is een bedrijfsbrede filosofie. In de supplychain is het belangrijk het klant order ontkoppelpunt goed in te richten. Welke processen kunnen onafhankelijk van de klant specificatie worden uitgevoerd en welke processen hebben die specificatie wel nodig.

Een veel gebruikt ‘laat klant order ontkoppelpunt’ betekent dat de specificatie van de klant alleen in het het laatste deel van de supplyketen invloed heeft.

Dat betekent dat bij goed ontworpen modules het merendeel van het supplychain werk kan gebeuren zonder dat de klant specificatie bekend is. Een order (of op prognose) is voldoende voor de eerste supplychain activiteiten.

Meer informatie:

CTO is een belangrijk deel van smart customization

De Asintik Academy ontwikkelt cursussen op dit gebied. Het aanbod is nu nog beperkt maar groeiende.