CTO

Samenvatting

CTO (in de zin van Configure to order) gaat over een klantgerichte en tegelijkertijd efficiënte inrichting van productie en supplychain.

Het klantgerichte uit zich in de grote diversiteit van klantenwensen die bediend kan worden, tot en met zeer klantspecifieke wensen. De efficiënte inrichting uit zich in korte levertijden, lage voorraden (en met laag risico) en lagere integrale kosten.

Dubbele betekenis CTO Chief Technology Officer of Configure to Order?

CTO is een afkorting die gebruikt wordt voor zowel Chief Technology Officer als voor ‘Configure To Order‘ betekent. Op deze site gaat het primair om de laatste variant.

CTO is een term die aangeeft dat het order proces (van klantvraag tot klantlevering) gebeurt door bouwblokken te identificeren en die samen te bouwen (configureren) voor de klant. In een zuiver configure to order proces vindt dus geen engineering plaats binnen de order. In de praktijk (bijv. bij machinebouw) is vaak een hybride vorm de juiste insteek.

Belangrijke elementen binnen configure to order zijn:

Bouwblokken omvatten daarbij hardware, software, electronica maar ook operationele bouwblokken als productiesystemen en middelen. De bouwblokken zijn meestal gedefinieerd binnen en tussen product platformen.

Los van het order proces is er een apart ontwikkelproces. het ontwikkel proces heeft focus en op overeenkomsten en verschillen tussen klanten in plaats van ontwikkeling voor een klant. Scope is daarbij de bouwblokken en de totaal architectuur

CTO en de supplychain

CTO is een bedrijfsbrede filosofie. In de supplychain is het belangrijk het klant order ontkoppelpunt goed in te richten. Welke processen kunnen onafhankelijk van de klant specificatie worden uitgevoerd en welke processen hebben die specificatie wel nodig.

Een veel gebruikt ‘laat klant order ontkoppelpunt’ betekent dat de specificatie van de klant alleen in het het laatste deel van de supplyketen invloed heeft.

Dat betekent dat bij goed ontworpen modules het merendeel van het supplychain werk kan gebeuren zonder dat de klant specificatie bekend is. Een order (of op prognose) is voldoende voor de eerste supplychain activiteiten.

Meer informatie:

CTO is een belangrijk deel van smart customization

De Asintik Academy ontwikkelt cursussen op dit gebied. Het aanbod is nu nog beperkt maar groeiende.