Design automation (versus smart customisation)

Deze site gaat over smart customisation of configure to order. Onder die noemer wordt ook vaak design automation toegepast. Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen de twee. Ieder heeft zijn eigen sterkte en dus ook zijn eigen toepassingsgebied. De scheidslijn is niet altijd even duidelijk, toch is het voor een goed resultaat belangrijk de juiste balans te vinden. Ja, balans, vaak is het namelijk geen of-of maar een en-en in de juiste mix. Eerst even een zeer basale vergelijking tussen de twee gebieden:

Design automation

Design automation richt zich primair op het automatiseren van de engineering workflow. Focus is op het automatisch aanpassen van een tekening bijvoorbeeld via parametrisch werken. Ook de stuklijst kan in sommige gevallen daarna automatisch worden gegenereerd.

In het kort:

  • engineering tekening generator
  • automatisering van engineering
Design automation

Configure to order

Configure to order gaat over een bredere afstemming over de keten: van verkoop tot supply, productie, logistiek en eventueel service.

In het kort:

  • Sales / offerte configurator
  • Product configurator
  • Automatiseren van klantvraag naar ERP input

Wanneer pas je nu wat toe?

Vaak zit de bottleneck in her order proces in ETO organisaties bij engineering. De eerste gedachte kan dan zijn om design automation toe te passen. Dat is echter symptoom bestrijding. Iets verder kijken leert dat ook de supplychain niet optimaal functioneert als er iedere keer een nieuwe tekening wordt aangeleverd. Inkoop moet opnieuw kijken waar deze nieuw getekende onderdelen het beste besteld kunnen worden. De leveranciers zullen hun werkvoorbereiding opnieuw moeten doen. Machines moeten anders worden ingesteld en de assemblage ziet iedere keer weer nieuwe onderdelen langs komen.

Op alle fronten nieuw dus. Iedere keer bouw je daarmee dus een prototype. Het engineeringsproces is geautomatiseerd maar de kosten, levertijd en kwaliteitsproblemen van een prototype bouw in je supplychain worden niet aangepakt.

Door je product een stap verder te ontwikkelen kun je vaak voor een groot deel configure to order toepassen. Daarmee selecteer je kleinere bouwblokken die je configureert naar een groter bouwblok op maat naar de klant specificatie. Aangezien die bouwblokken niet veranderen gaat de supplychain meer bekende bouwblokken tegenkomen. Weg van de prototype bouw dus. Dit verbetert niet alleen de prestaties van engineering net als bij design automation, configure to order verbeterd ook de prestaties van de supplychain.

Vrijwel altijd zie je een hybride vorm. Sommige orders zijn volledig configure to order, andere volledig engineer to order. Daartussen zit een vorm van zeer speciale machines die gedeeltelijk geconfigureerd worden en gedeeltelijk klantspecifiek engineerd worden. Of dat laatste deel nog interessant genoeg is dat te automatiseren hangt van veel factoren af. In ieder geval is een dergelijk project minder omvangrijk dan alle engineeringwerk automatiseren.

Meer info

Een introductie in het bredere onderwerp van configure to order vind je bij de cursussen van Asintik Academy