Show me the money!

Belangrijk voor ieder bedrijf: inzicht in de integrale prestaties van het bedrijf (bijv. Total Costs of Ownership: TCO). Nog belangrijker: weten wat de impact is van een verandering op die integrale prestaties. Hierbij is het belangrijk te denken in opties en scenarios op verschillende niveaus.

Kwantitatieve scenario analyse

is een methode en een software tool om gestructureerd integrale berekeningen te maken. Daarmee wordt de impact helder van wijzigingen in de supplychain, product opbouw of markt bediening. Denk hierbij niet alleen aan kosten maar zeker ook aan tijd- en kapitaal aspecten.